Persoonlijk consult aan huis

Een e-mail of what's app consult;

Mocht je een vraag hebben die begeleiding op afstand toestaat via mail of what's app contact is dit een voordelige optie. Een voorbeeld is hoe af te bouwen wanneer je wilt stoppen en een borstontsteking wil voorkomen. Of je kind weigert de fles en je wil hulp hoe dit opnieuw aan te leren.

Wanneer er een consult aan huis volgt naar aanleiding van dit contact vervallen de kosten en reken ik alleen een huisbezoek.

Veelgestelde vragen

In welke regio is mamas melk werkzaam?

Mamas melk kan bij je thuis komen in de regio Rotterdam, Schiedam Vlaardingen en Maassluis. Buiten deze regio wil ik je graag helpen op afstand; online of via een telefonisch consult

Lactatiekundige IBCLC

Een lactatiekundige IBCLC is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 28.105 lactatiekundigen IBCLC verspreid over 102 landen. Klik hier voor het beroepsprofiel.

Privacy Protocol

Inleiding

Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat.

Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie/ praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). [ link toevoegen naar privacy protocol document ]

Algemene Voorwaarden

[ link naar document met algemene voorwaarden ]

WHO gedragscode

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

  • borstvoeding beschermen en bevorderen
  • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
  • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd
Klachtenprocedure NVL

Informatie

Alle klachten, bij voorkeur schriftelijk, gericht aan de klachtencommissie van de NVL, worden in behandeling genomen. Pas nadat overleg tussen de zorgaanbieder, de cliënt en bijvoorbeeld de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, is het nodig een klacht op papier te hebben. Dit bepaalt de aanvang van de officiële termijn van de afhandeling van de klacht.  De zorgaanbieder moet vanaf dat moment binnen zes weken de klacht samen met de cliënt tot een oplossing brengen.
[ link naar document basiskwaliteitseisen nvl klachtenprocedure ]

Geschillencommissie Klachtenportaal zorg

Mamas Melk is lid van Klachtenportaal Zorg en voldoet daarmee aan de eisen van de WKKGZ. Mamas Melk beschikt over een klachtenregeling en klachtenfunctionaris (zie boven)  én is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Is iedere vrouw in staat haar kind te voeden?

Ja iedereen kan het!

Mijn moeder kon geen borstvoeding geven betekent dit dat ik het ook niet kan?

Nee zeker niet iedere vrouw is in staat haar kind te voeden.

Wat als ik een moeizame start heb door de bevalling?

Vraaghulp in het ziekenhuis al of bij je thuis van een IBCLC lactatiekundige die aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundige, dit zorgt ervoor dat je consult vergoed wordt vanuit je aanvullende verzekering. Kijk altijd even hoeveel jouw zorgverzekering vergoed.

Ik ben zwanger van een tweeling kan ik beide kinderen voeden?

Jazeker wanneer je beide kinderen om de beurt na elkaar of tegelijk aanlegt leer je je lichaam dat er voor 2 melk nodig is.

Kan je je baby teveel eten geven?

Nee inprincipe regelt je lichaam op de vraag van de baby, een borst is naast voedend ook te gebruiken als troost bij pijn of angst en onrust.

Ik voed mijn baby elke 2 uur is dit wel goed?

Wanneer je structureel elke 2 uur voedt is dit geen probleem, waarschijnlijk hebben je borsten een kleinere opslagcapaciteit, maar je bent prima in staat je baby tevoeden.

Ik heb een borstontsteking hoe nu verder?

Dit is echt een probleem waarbij je hulp moet zoeken om samen je zo snel mogelijk weer gezond en goed voedend te krijgen. Een lactatiekundige kan je hierbij uitstekend begeleiden.

Ik las op internet dat de melk anders smaakt door een borstontsteking, kan ik gewoon blijven voeden?

Ja de smaak wordt zouter door de infectie maar kan gewoon gegeven worden.

Mijn baby en ik hebben last van een spruw infectie wat kunnen we doen?

Wanneer er sprake is van een spruw infectie is het van belang voor een sneller herste om de huisarts in te schakelen.

Ik heb als adolescent een borstverkleining ondergaan kan ik nog borstvoeding geven?

Ja dat kan zeker schakel wel hulp in van tevoren of direct na de bevalling zodat je leert de signalen te herkennen van een baby die voldoende gedronken heeft o fwat extra’s nodig heeft. Hoe langer de operatie gelden is des te beter het is voor de kans om succesvol borstvoeding te kunnen geven.

Ik heb een borstvergroting ondergaan kan ik dan nog borstvoeding geven?

Ja dat kan vraag van tevoren hulp begin met handmatig stimuleren, wat van belang is, is de reden van borstvergroting, wilde van een C naar D cup of had je een A cup. Dit is mede belangrijk voor je slagingskans.

Voor de bevalling lekte ik al melk is dit erg?

Nee dit is vaak een teken dat je lichaam al bezig is voor de baby. Lukt het je om de melk op te vangen alleen maar goed vries het in voor na de bevalling.

Mijn borstvoeding verliep super maar nu moet ik werken en lukt de fles niet.

Dit hoor ik vaker het is van belang om dat hulp in te schakelen om samen de baby weer te leren drinken uit de fles. Je voorkomt dit door de fles te introduceren vanaf week 6-8 na de bevalling.

Mijn baby weigert de borst drinkt alleen uit een fles afgekolfde melk.

Dit komt wel voor maar is zeker te verhelpen met de hulp van een lactatiekundige.

Het voeden lukt alleen met een tepelhoedje is dit erg?

Nee dat is niet erg maar soms lukt het je wel met de hulp van een lactatiekundige. Door het tepelhoedje heb je minder stimulatie aan de borst waardoor je productie wat achter kan gaan lopen. Ook is er recent uit onderzoek gebleken dat er een iets grotere kans is op een borstontsteking.

hoe kan ik met de hand afkolven?
Wat kost een consult

De kosten voor een consult kan je inzien op de pagina tarieven. Ik kom graag met je in contact om te zien waar je het meest bij geholpen bent. Vaak kan een telefonisch consult of een consult online ook al veel bereiken.

Controleer ook of je verzekering deze zorg vergoed. Vaak is dit in Aanvullende zorgverzekering inbegrepen! Controleer het zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Wat zijn de kosten

De kosten voor een consult kan je inzien op de pagina tarieven. Ik kom graag met je in contact om te zien waar je het meest bij geholpen bent. Vaak kan een telefonisch consult of een consult online, ook al heel veel bereiken.

Controleer ook of je verzekering deze zorg vergoed, vaak is dit in de zorgverzekering inbegrepen!

Hulp nodig?

Hoe gaat de zorg en de voeding voor je kindje thuis. Hoe maak je het voor je kindje aangenaam maar ook voor jezelf.

neem contact op
Over de lactatiekundige

Marieke van der Lubben

Ik ben Marieke v/d Lubben. Sinds 2003 kinderverpleegkundige / high care neonatologie. Werkzaam in het Sint Franciscus Gasthuis. Op de kinder en neonatologie afdeling. In mijn werk zie ik veel zieke kinderen die toch met hulp aan de borst gaan. Het belangrijkste vind ik wat is het doel dat jij als moeder voor ogen hebt. Dat is waar we naartoe moeten werken.

Meer over mamasmelkeven bellen